Nefyn & District Golf Club

Where par

is excellence

View the course Book a tee time

Welcome to Nefyn Golf Club

A view of the sea from every tee

Mae gosodiad cwrs pencampwriaeth 27 twll Nefyn, sy’n cynnwys y Penrhyn eiconig enwog, yn cynnig amrywiaeth gyfoethog o heriau a gwobrau. O’r cychwyn cyntaf, mae’r golffiwr yn tystio tis mewn lleoliadau ysblennydd, lleiniau teg sy’n cadw at yr arfordir ysgythrog a lawntiau wedi’u lleoli’n beryglus o agos i’r clogwyni.

Y Naw Cyntaf

Mae’r naw cyntaf yn cychwyn gyda thri thwll par 4 anodd ar hyd yr arfordir a phar 3 a chwaraeir o bentir cul i lawnt gyda nifer o fynceri cyn troi oddi wrth y môr ar hyd par 4 sydd angen dwy ergyd eithriadol i gyrraedd y lawnt a phar 3 sy’n amrywio o haearn 7 i goedyn 3 yn ddibynnol ar yr elfennau!

9
Holes

35
Par

3164
Yards

Course Details

Y Naw Newydd

Mae’r naw twll ‘newydd’ wedi’u lleoli mewn ardal mewndirol o’r cwrs gan gychwyn gyda phar 4 hir a phar 3, eto gyda nifer o fynceri. Mae ambell i leoliad twll diddorol yn her ar y twll yma. I ddilyn, ceir cyfres o barau 4, gan gynnwys y twll anoddaf lle mae angen dwy ergyd penigamp yng ngolwg aber Afon Geirch a phar 5 hir cyn gorffen gyda’r 9fed twll yn ôl i’r Clwb.

9
Holes

36
Par

3356
Yards

Course Details

Yr Hen Gwrs – Y Penrhyn

Lleolir yr hen gwrs ar un o’r llecynnau golffio mwyaf unigryw yn y DU, gyda phob twll yn cynnig her wahanol, pa un ai creu ergydion cofiadwy neu wrthsefyll tystio golygfeydd anfarwol! O’r twll cyntaf, lle mae angen trawiad cywir gyda haearn i lawnt ar ben bryn, y 4ydd a’r dewis i daro dros 200 llath ar draws bae neu’r 8fed twll – par 5 gyda’r môr wrth eich hochr ar hyd y daith.

9
Holes

33
Par

2508
Yards

Course Details

Take a
Guided Tour

with commentary by

Peter Alliss